StigasOfferteTool

Stap 1: Selecteer Product

 
Aktie
Productcode
Productnaam
Productbeschrijving
SelectPMOPreventief Medisch OnderzoekHet Preventief Medisch Onderzoek (meestal afgekort tot PMO) is bedoeld om gezondheidsklachten die verband houden met het werk en de werkomstandigheden tijdig op te sporen en maatregelen te treffen die uitval van de medewerker kunnen voorkomen. In de Arbeidsomstandighedenwet artikel 18 staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een medisch onderzoek te ondergaan dat er op gericht is de risico’s die het werk voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Deelname aan het PMO is vrijwillig: de medewerkers kunnen niet verplicht worden een PMO te ondergaan.

LET OP! In uw bedrijf kunnen verschillende functies voorkomen. Naast de algemene PMO gericht op uw sector, kunt u ook een PMO kiezen voor specifieke functies binnen uw bedrijf. Denk hier bijvoorbeeld aan kantoorpersoneel (beeldschermwerk).
SelectPMOBUSPreventief Medisch Onderzoek + Bus op locatieHet Preventief Medisch Onderzoek (meestal afgekort tot PMO) is bedoeld om gezondheidsklachten die verband houden met het werk en de werkomstandigheden tijdig op te sporen en maatregelen te treffen die uitval van de medewerker kunnen voorkomen. In de Arbeidsomstandighedenwet artikel 18 staat dat iedere werkgever verplicht is om zijn werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een medisch onderzoek te ondergaan dat er op gericht is de risico’s die het werk voor de gezondheid van de medewerkers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Deelname aan het PMO is vrijwillig: de medewerkers kunnen niet verplicht worden een PMO te ondergaan.

LET OP! Wanneer u kiest voor de Gezondheidsbus op uw locatie, wilt u dan zorgen voor:

1. De aanwezigheid van krachtstroom (aggregaat). Vanaf 20 deelnemers wordt de ‘grote’ bus ingezet en dan is krachtstroom een vereiste waarop de bus kan worden aangesloten. Wanneer u geen krachtstroom heeft, dan kan Stigas een aggregaat voor een meerprijs voor u verzorgen!

2. Een bedrijfsruimte waar de arts ongestoord een gesprek kan voeren met de individuele deelnemers.
 

Copyright © 2012 Stigas - Design by 4force.com - Powered by